ARKIV

 

 

 

 

 

 

INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE

 

ANG. OVERTAKELSE OG VIDARE DRIFT OG VEDLIKEHALD AV

 

SYLTEFJORD BYGDEHUS

 

 

 

                           TID:    ONSDAG 1.FEBRUAR KL.19.00

 

                           STAD:  SYLTEFJORD BYGDEHUS

 

 

 

 

 

Bakgrunn for informasjonsmøte:

 

 

 

Sylte krinsstyre fekk 24.08.11 brev frå Vanylven kommune med spørsmål om å ta over Bygdehuset med svarfrist 1.oktober 2011.

 

 

 

Sylte Krinsstyre og Vanylven kommune hadde ei avtale om dispensasjonsrett av skulen som gikk ut 1.august 2007. Kommunen har heile tida vore eigarar av bygget, men Sylte krins har disponert bygget fritt med høve til å gjere dei bygningsmessige endringar ein måtte ynskje, samt beholdt alle inntekter til huset.

 

I avtalen stod det fylgjande :

 

 

 

”Når avtaleperioden er ute, kan Syltefjord Krins velje om ein vil overta bygget som gåve til full eigedomsrett og dermed ansvar for alle utgifter med bygget. I så fall bind kommunen seg til å dekkje overføringskostnadane. Om krinsen skulle velje å ikkje overta, kan kommunen selje bygget til høgstbydande. ”

 

 

 

Etter avtalen gikk ut 01.08.07 har kommunen likevel behalde bygget og hatt alle driftsutgiftene med atterhald om å vidareføre barnehagen. No er behov og grunnlag for drift av barnehage falle bort, og kommunen treng ikkje bygget lenger.

 

 

 

Det var einstemming vedtak i styret at vi skulle ta over bygget.

 

 

 

Overtakelsen av bygdehuset fører med seg betydelig større driftsutgifter for krinsstyret pr.år. enn no.

 

Straumutgiftene for 2010 var på kr.53 000,-. Det var ein kald vinter, men vi ser likevel at dei inntektene vi har på bygdehuset pr.år vil gå til driftsutgifter som strøm, forsikringar, avgifter, vedlikehald, innkjøp o.l.

 

Det er også eit stort behov for opprusting av bygget utvendig, skifting av vinduer, skifte ut det elektriske og skifte til større varmepumper. Dette er tiltak som vil føre til at straumutgiftene går ned.

 

Vi ser at vi ikkje klarer å finansierer denne opprustinga med dagens økonomi og inntekter, men at vi må sette i gang ekstra tiltak for å få inn penger.

 

Rune Opsal og Randi Vidnes var i møte med Rådmann Gudmund Sandnes og kommunalsjef for Plan –og miljøsektoren  Atle Arnesen angåande overtakinga. 

 

 

 

Vi vart enige om fylgjande på møtet :

 

 

 

 • Syltefjord krinsstyre må så snart som råd halde årsmøte og organisere seg etter ein plan dei finn rettast. Dette betyr m.a at vedtekter og styre må på plass.
 • Dersom laget ynsker opprusting av bygget så lenge det er i kommunal eige må det gjerast vedtak om det på dette møtet.
 • Laget må få eit eige organisasjonsnummer frå Brønnøysundregisteret.
 • Kommunen kan deretter overdrage eigedomen til krinsstyret/det nye laget.
 • Ein tek sikte på at dette er på plass innan 01.01.2012

 

 

 

 

 

Etter dette har styret gjort fylgjande:

 

  1. Oppretta ei byggenemnd for å lage eit kostnadsoverslag på opprusting av bygget som skifting av alle vindu, bordkledning, etc. Denne nemnda består av Rune Opsal, Magne Lundehaug, Jan Ivar og Anders Brekke.

 

    Totalkostnadane vert kr. 593 000,- inkl.moms.

 

  1. Krinsstyre har kome med diverse forslag til finansiering av  denne opprustninga:

 

A.)          Søkje Sparebanken Møre, Sibelco og andre om økonomisk støtte.

 

B.)          Gå inn med eigenandel på 50 000,-

 

C.)         Kommunene betaler momsen kr. 150 000,-

 

D.)         Kronerulling

 

E.)          Interessentar kan gi ei pengegåve, enten anonymt eller ved namn.

 

F.)          Fortsette med utleige og tilstelninger på bygdehuset, evt auke leiga og ha fleire tilstelningar.

 

G.)         Gjere so mykje som mogleg på dugnad.

 

  1. Krinsstyret har laga forslag til vedtekter for eit evt. Andelslag, der interessentar kan kjøpe ein eller fleira andelar for kr.2000,- pr stk. Alle som kjøper andel er då medeigarar.

 

 

 

Viss det vert danna andelslag er det vedtektene som ligg ved som vert gjeldande. Viss det ikkje vert danna et andelslag vert det krinsstyret som står som eigarar og ansvarlig for drifta vidare. 

 

 

 

Etter dette møtet håper vi at vi har fått ein peikepinn på korleis bygdefolket meiner vi skal drifte bygdehuset vidare. Vi vil då kalle inn til årsmøte for å vedta driftsform, velge nytt styre og effektuere tiltak.

 

 

 

Vi oppfordrar alle til å  kome på dette møtet for å seie dykkar meining, og å kome med forslag til tiltak for å kunne drifte Bygdehuset vidare.

 

Klarer vi dette løftet saman, vil vi ha et flott bygdehus i mange år framover. VEL MØTT !

 

INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE

ANG. OVERTAKELSE OG VIDARE DRIFT OG VEDLIKEHALD AV

SYLTEFJORD BYGDEHUS

 

                           TID:    ONSDAG 1.FEBRUAR KL.19.00

                           STAD:  SYLTEFJORD BYGDEHUS

 

 

Bakgrunn for informasjonsmøte:

 

Sylte krinsstyre fekk 24.08.11 brev frå Vanylven kommune med spørsmål om å ta over Bygdehuset med svarfrist 1.oktober 2011.

 

Sylte Krinsstyre og Vanylven kommune hadde ei avtale om dispensasjonsrett av skulen som gikk ut 1.august 2007. Kommunen har heile tida vore eigarar av bygget, men Sylte krins har disponert bygget fritt med høve til å gjere dei bygningsmessige endringar ein måtte ynskje, samt beholdt alle inntekter til huset.

I avtalen stod det fylgjande :

 

”Når avtaleperioden er ute, kan Syltefjord Krins velje om ein vil overta bygget som gåve til full eigedomsrett og dermed ansvar for alle utgifter med bygget. I så fall bind kommunen seg til å dekkje overføringskostnadane. Om krinsen skulle velje å ikkje overta, kan kommunen selje bygget til høgstbydande. ”

 

Etter avtalen gikk ut 01.08.07 har kommunen likevel behalde bygget og hatt alle driftsutgiftene med atterhald om å vidareføre barnehagen. No er behov og grunnlag for drift av barnehage falle bort, og kommunen treng ikkje bygget lenger.

 

Det var einstemming vedtak i styret at vi skulle ta over bygget.

 

Overtakelsen av bygdehuset fører med seg betydelig større driftsutgifter for krinsstyret pr.år. enn no.

Straumutgiftene for 2010 var på kr.53 000,-. Det var ein kald vinter, men vi ser likevel at dei inntektene vi har på bygdehuset pr.år vil gå til driftsutgifter som strøm, forsikringar, avgifter, vedlikehald, innkjøp o.l.

Det er også eit stort behov for opprusting av bygget utvendig, skifting av vinduer, skifte ut det elektriske og skifte til større varmepumper. Dette er tiltak som vil føre til at straumutgiftene går ned.

Vi ser at vi ikkje klarer å finansierer denne opprustinga med dagens økonomi og inntekter, men at vi må sette i gang ekstra tiltak for å få inn penger.

Rune Opsal og Randi Vidnes var i møte med Rådmann Gudmund Sandnes og kommunalsjef for Plan –og miljøsektoren  Atle Arnesen angåande overtakinga. 

 

Vi vart enige om fylgjande på møtet :

 

 • Syltefjord krinsstyre må så snart som råd halde årsmøte og organisere seg etter ein plan dei finn rettast. Dette betyr m.a at vedtekter og styre må på plass.
 • Dersom laget ynsker opprusting av bygget så lenge det er i kommunal eige må det gjerast vedtak om det på dette møtet.
 • Laget må få eit eige organisasjonsnummer frå Brønnøysundregisteret.
 • Kommunen kan deretter overdrage eigedomen til krinsstyret/det nye laget.
 • Ein tek sikte på at dette er på plass innan 01.01.2012

 

 

Etter dette har styret gjort fylgjande:

  1. Oppretta ei byggenemnd for å lage eit kostnadsoverslag på opprusting av bygget som skifting av alle vindu, bordkledning, etc. Denne nemnda består av Rune Opsal, Magne Lundehaug, Jan Ivar og Anders Brekke.

    Totalkostnadane vert kr. 593 000,- inkl.moms.

  1. Krinsstyre har kome med diverse forslag til finansiering av  denne opprustninga:

A.)          Søkje Sparebanken Møre, Sibelco og andre om økonomisk støtte.

B.)          Gå inn med eigenandel på 50 000,-

C.)         Kommunene betaler momsen kr. 150 000,-

D.)         Kronerulling

E.)          Interessentar kan gi ei pengegåve, enten anonymt eller ved namn.

F.)          Fortsette med utleige og tilstelninger på bygdehuset, evt auke leiga og ha fleire tilstelningar.

G.)         Gjere so mykje som mogleg på dugnad.

  1. Krinsstyret har laga forslag til vedtekter for eit evt. Andelslag, der interessentar kan kjøpe ein eller fleira andelar for kr.2000,- pr stk. Alle som kjøper andel er då medeigarar.

 

Viss det vert danna andelslag er det vedtektene som ligg ved som vert gjeldande. Viss det ikkje vert danna et andelslag vert det krinsstyret som står som eigarar og ansvarlig for drifta vidare. 

 

Etter dette møtet håper vi at vi har fått ein peikepinn på korleis bygdefolket meiner vi skal drifte bygdehuset vidare. Vi vil då kalle inn til årsmøte for å vedta driftsform, velge nytt styre og effektuere tiltak.

 

Vi oppfordrar alle til å  kome på dette møtet for å seie dykkar meining, og å kome med forslag til tiltak for å kunne drifte Bygdehuset vidare.

Klarer vi dette løftet saman, vil vi ha et flott bygdehus i mange år framover. VEL MØTT !

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

31.10 | 22:25

Some men int his region wear too long pants/trousers

...
16.03 | 23:47

jeg,vi planlegger en stor Finnmarkstur og vil besøke Syltefjord men også andre interessanta steder som Hamningberg,Vadsø og Vardø samt Gamvik og Slettnes fyr.

...
06.12 | 13:53

niiice ! (Y)

...
09.11 | 01:14

Flotte side :)

...
Du liker denne siden